Piedāvājumi un komentāri

Tarifi:

- Nolīgšana- 0.84 EUR

- Attālums -0.33 EUR/km

- Laiks- 0.11 EUR/min

Vairāk kā 4 pasažieri- papildus maksa 3 EUR